Kutukerät Pipturus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Pipturus
Auktorit
Wedd.
Yleiskieliset nimet
  • kutukerät (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5023641
Taksonominen taso
suku
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit