Pikiröyhyt Lasiacis

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Lasiacis
Auktorit
(Griseb.) Hitchc.
Yleiskieliset nimet
  • pikiröyhyt (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5023533
Taksonominen taso
suku
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit