HäntälieotPhlegmariurus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Phlegmariurus
Auktorit
(Herter) Holub
Yleiskieliset nimet
  • häntälieot (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5023418
Taksonominen taso
suku
Julkisten DNA-viivakoodien lkm
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit