Trumpettiliaanit Podranea

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Podranea
Auktorit
Sprague
Yleiskieliset nimet
  • trumpettiliaanit (suomi)
  • trumpetrankor (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5023192
Taksonominen taso
suku
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit