Vuorihemlokki Tsuga mertensiana

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Tsuga mertensiana
Auktorit
(Bong.) Carrière
Yleiskieliset nimet
  • vuorihemlokki (suomi)
  • berghemlock (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5022905
Taksonominen taso
laji
DNA-viivakoodisekvenssit
Tsuga mertensiana
15 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit