Kainoesparsetti Onobrychis alba

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Onobrychis alba
Auktorit
(Waldst. & Kit.) Desv.
Yleiskieliset nimet
  • kainoesparsetti (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5022270
Taksonominen taso
laji
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit