Kainoesparsetti Onobrychis alba

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Onobrychis alba
Auktorit
(Waldst. & Kit.) Desv.
Yleiskieliset nimet
  • kainoesparsetti (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5022270
Taksonominen taso
laji
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit