Jokiseljake Nuxia oppositifolia

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Nuxia oppositifolia
Auktorit
(Hochst.) Benth.
Yleiskieliset nimet
  • jokiseljake (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5022254
Taksonominen taso
laji
DNA-viivakoodisekvenssit
Nuxia oppositifolia
3 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit