Lamokataja Juniperus communis subsp. depressa

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Juniperus communis subsp. depressa
Auktorit
(Pursh) Franco
Yleiskieliset nimet
  • lamokataja (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5022025
Taksonominen taso
alalaji
Asiantuntijat
  • Pertti Uotila
  • Leena Hämet-Ahti
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit