Amurinkimikki Actaea dahurica

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Actaea dahurica
Auktorit
(Turcz. ex Fisch. & C. A. Mey.) Franch.
Yleiskieliset nimet
  • amurinkimikki (suomi)
  • augustisilverax (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5021225
Taksonominen taso
laji
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit