Koristemaissit Zea mays Japonica-Ryhmä

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Zea mays Japonica-Ryhmä
Yleiskieliset nimet
  • koristemaissit (suomi)
  • prydnadsmajs (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5021098
Taksonominen taso
viljelykasvien Ryhmä
Asiantuntijat
  • Pertti Uotila
  • Henry Väre
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit