Isabellansyreenit Syringa Preston-Ryhmä

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Syringa Preston-Ryhmä
Yleiskieliset nimet
  • isabellansyreenit (suomi)
  • prestonsyren (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5021079
Taksonominen taso
viljelykasvien Ryhmä
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit