Tipualbitsia Albizia anthelmintica

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Albizia anthelmintica
Auktorit
(A. Rich.) Brongn.
Yleiskieliset nimet
  • tipualbitsia (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.5009532
Taksonominen taso
laji
Asiantuntija
  • Jouko Rikkinen
DNA-viivakoodisekvenssit
Albizia anthelmintica
3 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit