HuiskiloeukalyptuksetCorymbia

  • Yleiskuvaus
  • Taksonomia
  • Esiintyminen
  • Näytteet

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Corymbia
Auktorit
K. D. Hill & L. A. S. Johnson
Suositeltu yleiskielinen nimi
huiskiloeukalyptukset
Tunniste
http://tun.fi/MX.5009042
Taksonominen taso
suku
DNA-viivakoodien lkm
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit