Arokuusio Pedicularis kaufmannii

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Pedicularis kaufmannii
Auktorit
Pinzger
Yleiskieliset nimet
  • arokuusio (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.4973434
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • uustulokas, satunnainen, ei tietoja 1980-
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
DNA-viivakoodisekvenssit
Pedicularis kaufmannii
3 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit