Mammuttiheinä Miscanthus sacchariflorus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Miscanthus sacchariflorus
Auktorit
(Maxim.) Hack.
Yleiskieliset nimet
  • mammuttiheinä (suomi)
  • silvermiskantus (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.4973416
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • tulokas, satunnainen, havaittu 1980 tai myöhemmin
  • korkeintaan (ehkä vähän kasvullisesti leviävä) maatulokas
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntijat
  • Pertti Uotila
  • Henry Väre
DNA-viivakoodisekvenssit
Miscanthus sacchariflorus
11 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit