Perämerennuokkuesikko Primula nutans subsp. finmarchica var. jokelae

Yleiskuvaus

Jääkauden jälkeen suurin osa Suomesta oli veden peitossa. Siihen aikaan Perämeren ja Vienanmeren välillä oli hetkellisesti vesiyhteys tai vain hyvin kapea maakannas. Perämeren puolelle tuolloin levittäytyneet kasvit joutuivat vähitellen maankohoamisen myötä eroon sukulaisistaan ja lähtivät kehittymään omaan suuntaansa. Eletty elämä on jättänyt jälkensä nykylajistoon. Siksi esimerkiksi harvinaisen ruijannuokkuesikon (Primula nutans subsp. finmarchica) esiintymät maassamme ovat rajoittuneet Perämeren rannikkoalueelle. Eri paikoilla kasvavat kannat ovat eri rotua ja sopeutuneet omiin elinoloihinsa. Suomessa ja Ruotsin Norrbottenissa kasvava ruijanesikko on kehittynyt omaksi muunnoksekseen, perämerennuokkuesikoksi (var. jokelae).

Ruijannuokkuesikko on monien pienten rantaniittykasvien tavoin harvinaistunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Perämerennuokkuesikko onkin Suomen uhanalaisuusluokittelussa arvioitu silmälläpidettäväksi, ja siksi se on nyt etäsuojelussa kasviteiteellisellä puutarhalla. Kasvitieteellisillä puutarhoillaon paljon kokemusta lajien etäsuojelusta ja niiden luontoon palauttamisesta. Myös muutosten seuraaminen kuuluu olennaisesti kasvitieteellisten puutarhojen toimenkuvaan. Perämerennuokkuesikko onkin päässyt mannekiini kasviksi ilmastonmuutostaja avustettua leviämistä selvittävään tutkimukseen.

Lisätietoa projekteista:

Avustettu leviäminen

Luonnonvaraisten kasvien etäsuojeluhanke

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan evoluutiopuu - Asteridit CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Primula nutans subsp. finmarchica var. jokelae
Auktorit
L. Mäkinen & Y. Mäkinen
Yleiskieliset nimet
  • perämerennuokkuesikko (suomi)
  • bottenviksviva (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.4972558
Taksonominen taso
muunnos
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
  • Koko maassa rauhoitetut kasvilajit (LSA 1997/160, liite 3a 2021/521) ?
  • EU:n luontodirektiivin II-liite ?
  • EU:n luontodirektiivin liite II, Suomen Natura-lajit ?
  • VANHA Kiireellisesti suojeltavat lajit (SYKE 2010–2011) ?
Asiantuntija
  • Arto Kurtto
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit