Luzula sylvatica

Lajiluettelo
Euro+Med PlantBase
Tieteellinen nimi
Luzula sylvatica
Auktorit
(Huds.) Gaudin
Tunniste
http://tun.fi/MX.4964846
Taksonominen taso
laji
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä