Pensaikkogerbiili Gerbilliscus leucogaster

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Gerbilliscus leucogaster
Auktorit
(Peters, 1852)
Yleiskieliset nimet
  • pensaikkogerbiili (suomi)
  • Bushveld Gerbil (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.48412
Taksonominen taso
laji
Asiantuntija
  • Thomas Lilley
DNA-viivakoodisekvenssit
Gerbilliscus leucogaster
3 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Nisäkkäät
  • Piennisäkkäät