Marinilabilia salmonicolor

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Marinilabilia salmonicolor
Auktorit
(Veldkamp 1961) Nakagawa and Yamasato 1996 emend. Suzuki et al. 1999
Tunniste
http://tun.fi/MX.4831576
Taksonominen taso
laji
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Eliöryhmät
  • Muut organismit
  • Bakteerit