Helicobacter pylori

  • Yleiskuvaus
  • Taksonomia
  • Esiintyminen
  • Näytteet

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Helicobacter pylori
Auktorit
(Marshall et al. 1985) Goodwin et al. 1989
Tunniste
http://tun.fi/MX.4829456
Taksonominen taso
laji
DNA-viivakoodien lkm
0 (Helicobacter pylori)
Eliöryhmät
  • Muut organismit
  • Bakteerit