Escherichia coli

  • Yleiskuvaus
  • Taksonomia
  • Esiintyminen
  • Näytteet

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Escherichia coli
Auktorit
(Migula 1895) Castellani and Chalmers 1919
Tunniste
http://tun.fi/MX.4827737
Taksonominen taso
laji
DNA-viivakoodien lkm
Eliöryhmät
  • Muut organismit
  • Bakteerit