Afrikankääpiökauris (kääpiövesikauris) Hyemoschus aquaticus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Hyemoschus aquaticus
Auktorit
(Ogilby, 1841)
Yleiskieliset nimet
  • afrikankääpiökauris (suomi)
  • Water Chevrotain (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.47448
Taksonominen taso
laji
Asiantuntija
  • Thomas Lilley
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Nisäkkäät