Ilves Lynx lynx

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Lynx lynx
Auktorit
(Linnaeus, 1758)
Yleiskieliset nimet
 • ilves (suomi)
 • lodjur (ruotsi)
 • European lynx (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.46615
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • EU:n luontodirektiivin II-liite ?
 • EU:n luontodirektiivin IV-liite ?
 • EU:n luontodirektiivin II-liite, Suomi saanut varauman koskien tätä lajia ?
 • CITES-sopimus, liite II ?
 • EU-lainsäädäntö koskien CITES-sopimusta, liite A ?
 • Riistanisäkäs (Metsästyslaki 1993/615; 2019/683) ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 LC – Elinvoimaiset
 • 2015 NT – Silmälläpidettävät
 • 2010 VU – Vaarantuneet
 • 2000 NT – Silmälläpidettävät
Asiantuntija
 • Thomas Lilley
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
 • Nisäkkäät