Aarnisammal Schistostega pennata

Kasvumuoto

Pesäkekärkinen lehtisammal.

Koko

5–10 mm.

Varsi

Versot pystyjä tai kohenevia, tavallisesti haarattomia.

Lehti

Verso hyvin litteä, koska leveät lehdet varrella siististi kahdessa rivissä. Lehdet teräväkärkiset ja tyviosista toisissaan kiinni. Kasvin huomaa yleensä sen erikoisen alkeisrihman ansiosta. Itiöistä syntyvät alkeisrihmat ovat pitkäikäisiä ja niissä on suuria, valoa heijastavia solua. Alkeisrihmojen heijastama vihreä hohde erottuu selvästi pimeiden kallionrakojen ja onkaloiden uumenista.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: A Pohjolan sammalia ja jäkäliä - Racomitrium-Scorpidium CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
 • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Schistostega pennata
Auktorit
(Hedw.) F.Weber & D.Mohr
Yleiskieliset nimet
 • aarnisammal (suomi)
 • lysmossa (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.44016
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • Metsäisten suojelualueiden konnektiviteetti – SUMI-hankkeessa 2020 laadittu metsälajiluettelo ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo ?
 • Metsänkäyttöilmoitusten automaattimenettelyssä käytettävä lajiluettelo (MKI-OHKE 2023) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 VU – Vaarantuneet
 • 2010 NT – Silmälläpidettävät
 • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntijat
 • Sanna Huttunen
 • Kati Pihlaja
DNA-viivakoodisekvenssit
Schistostega pennata
3 julkista näytettä
Eliöryhmät
 • Sammalet
 • MVL.561