Päivänkilot Fumana

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Fumana
Auktorit
(Dunal) Spach
Yleiskieliset nimet
  • päivänkilot (suomi)
  • barrsolvändor (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.42667
Taksonominen taso
suku
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit