Litteäkattara Ceratochloa cathartica

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Suomesta yhteensä
havaintoa
?
ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Ceratochloa cathartica
Auktorit
(Vahl) Herter
Yleiskieliset nimet
  • litteäkattara (suomi)
  • plattlosta (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.42519
Taksonominen taso
Esiintyminen Suomessa
Esiintymisen tyyppi
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019
  • 2010
Asiantuntijat
  • Pertti Uotila
  • Henry Väre
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • MVL.343