Kyynelheinät Coix

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Coix
Auktorit
L.
Yleiskieliset nimet
  • kyynelheinät (suomi)
  • tårgräs (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.41824
Taksonominen taso
suku
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit