Tupsunyyläheinä Gastridium ventricosum

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Suomesta yhteensä
havaintoa
?
ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Gastridium ventricosum
Auktorit
(Gouan) Schinz & Thell.
Yleiskieliset nimet
  • tupsunyyläheinä (suomi)
  • gnetgräs (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.40986
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • uustulokas, satunnainen, ei tietoja 1980-
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntijat
  • Pertti Uotila
  • Henry Väre
DNA-viivakoodisekvenssit
Gastridium ventricosum
11 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit