Niverävaahtera Acer campestre

Yleiskuvaus

Niverävaahtera on Suomessa 3-5 m korkeaksi kasvava puu tai pensas. Niverävaahteran lehti on 5-8 cm pitkä ja muodoltaan puolipyöreä, 3- tai 5-halkoinen ja tylppätyvinen. Lehden liuskat ovat tasaleveitä, isohampaisia ja ripsilaitaisia. Keskiliuska on usein 3-halkoinen.

Niverävaahtera kukkii tavallisesti kesäkuussa. Sen kukinto on muodoltaan terttumainen ja se on 10-15 cm pitkä.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Viikin arboretum - Taksonominen kokoelma CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Acer campestre
Auktorit
L.
Yleiskieliset nimet
  • niverävaahtera (suomi)
  • naverlönn (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.40837
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • uustulokas, satunnainen, ei tietoja 1980-
  • luonnonvaraisena leviävä; kokonaan viljelyperäinen
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit