Alopecurus geniculatus × pratensis

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Alopecurus geniculatus × pratensis
Tunniste
http://tun.fi/MX.40627
Taksonominen taso
suvunsisäinen risteymä (kasvitiede)
Esiintymisen tyyppi
  • statusta ei arvioitu
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2010 NE – Arvioimatta jätetyt
Asiantuntijat
  • Pertti Uotila
  • Henry Väre
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit