Valkopiippo Luzula luzuloides

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Luzula luzuloides
Auktorit
(Lam.) Dandy & Wilmott
Yleiskieliset nimet
  • valkopiippo (suomi)
  • vitfryle (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.40238
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • kokonaan viljelyperäinen
  • tulokas, uutta perua, vakinainen
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
  • 2010 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntijat
  • Pertti Uotila
  • Leena Hämet-Ahti
DNA-viivakoodisekvenssit
Luzula luzuloides
8 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit