Uistinvita Potamogeton natans

Kasvumuoto

Monivuotinen vesikasvi.

Koko

Jopa yli 2 m pitkä.

Varsi

Juurakko suikertava, varsi pitkä, niukkahaarainen.

Lehti

Lehdet kierteisesti, ehyitä, ehytlaitaisia, silposuonisia. Kelluslehtien ruoti usein lapaa pidempi, lapa soikea, 6–13 cm, nahkamainen, päältä kiiltävä, ruodin suuntaiseksi oikaistun lavan tyvi kaksipoimuinen. Uposlehdet pitkiä, 1–3 mm leveitä, tasasoukkia, varhain lakastuvia, joskus myös pitkäruotisia, suikealapaisia välimuotoja. Varren ja lehden yhtymäkohdassa kielekekorvake, 5–12 cm, vaaleita, jäykkiä, pitkään säilyviä.

Kukka

Kukinto tähkä, kukat vedenpinnan yläpuolelle kohoavia tai vedenpintaan yltäviä. Tähkäperä 5–12 cm, tasapaksu, tähkä 3–5 cm pitkä. Kukat kaksineuvoisia, kehä nelilehtinen.

Hedelmä ja siemen

Hedelmä luumarjamainen, n. 4 mm.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-503 Suomen kasvisto ja kasvillisuus - Sisävedet: humusjärvet CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Potamogeton natans
Auktorit
L.
Yleiskieliset nimet
  • uistinvita (suomi)
  • gäddnate (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.40129
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 LC – Elinvoimaiset
  • 2010 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
  • Pertti Uotila
DNA-viivakoodisekvenssit
Potamogeton natans
25 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit
  • Kasvien elomuodot
  • Vesikasvit
  • Kelluslehtiset