Suoneidonvaippa Epipactis palustris

Yleiskuvaus

Laajoja kasvustoja vaakajuurakkonsa avulla muodostava kookas lettokämmekkä.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Arvokkaiden luontotyyppien kasvit Etelä-Suomessa 1: Perinnebiotoopit - Uhanalaisia lajeja CC BY 4.0

Kasvumuoto

Monivuotinen, pystyvartinen ruoho.

Koko

15–50 cm

Varsi

Tanakka, 4–8-lehtinen, yläosasta tahmea.

Haarova vaakajuurakko.

Lehti

Lehtiä 4–8 lehteä. Lapa 6–12 cm, alemmissa leveä, ylemmissä kapeampi.

Kukkien tukilehdet kukkia lyhyempiä, paitsi tertun alaosassa.

Kukka

Kukintoterttu 10–25 cm, toispuolinen, 4–15-kukkainen. Kukkaperä kierteinen. Kukka isohko, 20–25 mm leveä, vaalea, ulkopinnalta vihertävä–rusehtava, sisäpinnalta vaalea, tummempisuoninen. Huuli alaspäinen, kannukseton, syvällä kuroumalla jakautunut koveraksi tyviosaksi ja litteähköksi kärkiosaksi, tyviosassa leveät sivuliuskat, kärkiosa levenevä, matalasti 2-liuskainen.

Kukat tuoksuttomia ja vähämetisiä.

Hedelmä ja siemen

Kota.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Arvokkaiden luontotyyppien kasvit Etelä-Suomessa 1: Perinnebiotoopit - Uhanalaisia lajeja CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Epipactis palustris
Auktorit
(L.) Crantz
Yleiskieliset nimet
 • suoneidonvaippa (suomi)
 • kärrknipprot (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.40031
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • Erityisesti suojeltavat lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • Koko maassa rauhoitetut kasvilajit (LSA 1997/160, liite 3a 2021/521) ?
 • CITES-sopimus, liite II ?
 • EU-lainsäädäntö koskien CITES-sopimusta, liite B ?
 • VANHA Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -hankkeessa 2007–2010 laadittu metsälajiluettelo ?
 • Aapasuolajit – SUMI-hankkeessa 2020 laadittu uhanalaisten tai silmälläpidettävien aapasuolajien luettelo ?
 • Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo ?
 • VANHA Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
 • VANHA Erityisesti suojeltavat lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 EN – Erittäin uhanalaiset
 • 2010 EN – Erittäin uhanalaiset
 • 2000 VU – Vaarantuneet
Asiantuntija
 • Pertti Uotila
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
 • Putkilokasvit