Villalaukku Rhinanthus alectorolophus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Rhinanthus alectorolophus
Auktorit
(Scop.) Pollich
Yleiskieliset nimet
  • villalaukku (suomi)
  • luddskallra (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.39668
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • tulokas, uutta perua, vakinainen
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
  • 2010 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
DNA-viivakoodisekvenssit
Rhinanthus alectorolophus
12 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit