Sänkiöt Odontites

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Odontites
Auktorit
Ludw.
Yleiskieliset nimet
  • sänkiöt (suomi)
  • rödtoppor (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.39647
Taksonominen taso
suku
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit