Pohjanväinönputki Angelica archangelica subsp. archangelica

Koko

150–200 cm korkea.

Varsi

Varsi on ontto, sileä ja kalju, tavallisesti punakirjava.

Lehti

Lehdet ovat kierteisesti, isoja, iso- ja väljätuppisia. Lehtiruoti on liereä. Lehtiapa on kolmiomainen, kaksi tai kolme kertaa parilehdykkäinen. Lehdykät ovat puikeita, epätasaisesti hammaslaitaisia tai liuskaisia, päätölehdykkä on kolmiliuskainen.

Kukka

Kukinto on pää- ja pikkusarjoista muodostuva kerrannaissarja. Pääsarjassa on 1–3 aikaisin varisevaa suojuksen lehteä, pikkusarjojen suojus on kukkaperien pituinen ja pikkusarjan suojuksen lehdet ovat tasasoukkia, alaviistoja (suojus: sarjojen tyvellä oleva tukilehtien muodostama rakenne). Sarjojen perät vaihtelevat karvaisesta kaljuhkoon. Pikkusarjat ovat palleromaisia. Kukat ovat pieniä, kaksineuvoisia, verhiö, teriö ja hetiö ovat viisilehtisiä. Teriö on valkoinen tai vihertävä, säteittäinen, terälehdet ovat kaksihalkoiset. Emiö on kaksivartaloinen, sikiäin kaksilokeroinen, kehänalainen.

Hedelmä ja siemen

Hedelmä (6–8 x 4–5 mm) on pitkulainen, selkäpuolelta litteä, miellyttäväntuoksuinen kaksilohkoinen lohkohedelmä. Hedelmykset (hedelmän lohkot) ovat kiinni keskipatsaassa. Hedelmykset ovat viisiharjuisia, kaksi paksulti siipipalteista reunaharjua ja kolme korkeaa, terävää selkäharjua.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Villivihannekset Suomen luonnossa - Rannat ja kosteikot CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Angelica archangelica subsp. archangelica
Yleiskieliset nimet
  • pohjanväinönputki (suomi)
  • fjällkvanne (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.39237
Taksonominen taso
alalaji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • niukasti viljelyperäinen
  • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
  • Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien eteläpuolella rauhoitetut putkilokasvit (LSA 1997/160, liite 3b 2021/521) ?
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2010 LC – Elinvoimaiset
  • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit