Linssi (rokkalinssi)Vicia lens

Yleiskuvaus

Linssi eli kylvövirvilä on hento ja 60–75 cm korkea yksivuotinen palkokasvi. Parilehdykkäiset lehdet päättyvät kärhöihin (Feedipedia 2015).

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Leg4Life-pinkka - Palkoviljat CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Vicia lens
Auktorit
(L.) Coss. & Germ.
Yleiskieliset nimet
  • linssi (suomi)
  • lins (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.38991
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • luonnonvaraisena leviävä; niukasti viljelyperäinen
  • tulokas, satunnainen, havaittu 1980 tai myöhemmin
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
  • 2010 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit