Keräpääpoimulehti Alchemilla glomerulans

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Alchemilla glomerulans
Auktorit
Buser
Yleiskieliset nimet
  • keräpääpoimulehti (suomi)
  • källdaggkåpa (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.38894
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
  • Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo ?
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 LC – Elinvoimaiset
  • 2010 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
DNA-viivakoodisekvenssit
Alchemilla glomerulans
15 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit