Vuorijalava Ulmus glabra

Kasvumuoto

Kausivihanta puu.

Koko

15–25 m korkea.

Varsi

Haarat yläviistoja, latvus leveän suppilomainen. Juurivesaton.

Lehti

Silmut lähes pallomaisia, tylppiä, tummia. Lehdet kierteisesti, 10–18 cm, lapa ehyt, toiskertaan sahalaitainen, vastapuikea, tyvestä epämukainen (pidempi lavan puolisko usein ruodin päälle kiertynyt), jyrkästi pitkäksi kärjeksi suippeneva, päältä karhea, alta kalju tai hieman karvainen, suonihangoissa karvatupsut, useimmat sivusuonet kärkipuoliskosta kaksihaaraisia. Lehtiruoti 3–5 mm.

Kukka

Kukkii ennen lehtimistä. Kukinto tiheä sarja, kukat kaksineuvoisia, pieniä, lyhytperäisiä. Kehä yhdislehtinen, 4- tai 5-liuskainen, ponnet sinipunaisia.

Hedelmä ja siemen

Hedelmä siipipalteinen pähkylä, 16–30 x 14–20 mm, siipipalle kalju.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-503 Suomen kasvisto ja kasvillisuus - Kulttuuriympäristöt: hakamaat CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Suomesta yhteensä
havaintoa
?
ruutua
Havaintojen lkm
 • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Ulmus glabra
Auktorit
Huds.
Yleiskieliset nimet
 • vuorijalava (suomi)
 • skogsalm (ruotsi)
 • Scots elm (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.37975
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • merkittävästi viljelyperäinen
 • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • Koko maassa rauhoitetut kasvilajit (LSA 1997/160, liite 3a 2021/521) ?
 • VANHA Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -hankkeessa 2007–2010 laadittu metsälajiluettelo ?
 • Metsäisten suojelualueiden konnektiviteetti – SUMI-hankkeessa 2020 laadittu metsälajiluettelo ?
 • Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo ?
 • Metsänkäyttöilmoitusten automaattimenettelyssä käytettävä lajiluettelo (MKI-OHKE 2023) ?
 • VANHA Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 VU – Vaarantuneet
 • 2010 VU – Vaarantuneet
 • 2000 VU – Vaarantuneet
Asiantuntija
 • Pertti Uotila
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
 • Putkilokasvit