Lehtikuuset Larix

Yleiskuvaus

Yksikotisia, kesävihantia, tuulipölytteisiä puita.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Metsälajintuntemus - Paljassiemeniset CC BY 4.0

Lehti

Kapeita, ruodittomia, pehmeitä, tylppä- tai suippokärkisiä, litteitä tai poikkileikkauksessa heikosti kolmiomaisia - nelikulmaisia. Neulaset kuluvan kesän pitkähaaroissa yksittäin kierteisesti, edellisten vuosien pitkähaarojen kyhmymäisissä lyhythaaroissa monilehtisinä kimppuina.

Käpy

Munanmuotoinen, lyhyt- ja kaarevaperäinen; käpysuomut ohuita, peitinsuomut harvoin näkyvissä.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Metsälajintuntemus - Paljassiemeniset CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Suomesta yhteensä
havaintoa
?
ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Larix
Auktorit
Mill.
Yleiskieliset nimet
  • lehtikuuset (suomi)
  • lärkar (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.37815
Taksonominen taso
suku
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit