Riidenlieko Spinulum annotinum

Yleiskuvaus

Lehdet neulasmaiset, teräväkärkiset, siirottavat, 7–10 mm pitkät, tiheän kierteisesti haaroilla.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-503 Suomen kasvisto ja kasvillisuus - Metsät: tuoreet kankaat CC BY 4.0

Kasvumuoto

Varsi suikertava, haarat pystyjä, tav. haarattomia.

Koko

10–25 cm korkeita.

Itiöpesäkkeet

Itiötähkät perättömiä, yksittäin haarojen kärjissä, 1,5–3 cm pitkiä. Itiöpesäkkeet yksittäin suomumaisten lehtien hangassa, munuaisenmuotoiset.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-503 Suomen kasvisto ja kasvillisuus - Metsät: tuoreet kankaat CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Suomesta yhteensä
havaintoa
?
ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Spinulum annotinum
Auktorit
(L.) A. Haines
Yleiskieliset nimet
  • riidenlieko (suomi)
  • revlummer (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.37691
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
  • EU:n luontodirektiivin V-liite ?
  • Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo ?
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 LC – Elinvoimaiset
  • 2010 NE – Arvioimatta jätetyt
Asiantuntija
  • Pertti Uotila
DNA-viivakoodisekvenssit
Spinulum annotinum
3 julkista näytettä
Lycopodium annotinum
21 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit