Keltavästäräkki Motacilla flava

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Motacilla flava
Auktorit
Linnaeus, 1758
Yleiskieliset nimet
 • keltavästäräkki (suomi)
 • gulärla (ruotsi)
 • Western Yellow Wagtail (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.32180
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
 • BirdLife-kategoria A (ilm. luonnonvaraisena tavattu ainakin kerran v. 1949 jälkeen)
 • Säännöllinen pesijä
Hallinnolliset lajitiedot
 • EU:n lintudirektiivin muuttolinnut ?
 • VANHA Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 LC – Elinvoimaiset
 • 2015 NT – Silmälläpidettävät
 • 2010 VU – Vaarantuneet
 • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
 • Jari Valkama
Eliöryhmät
 • Linnut