Suopöllö Asio flammeus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Asio flammeus
Auktorit
(Pontoppidan, 1763)
Yleiskieliset nimet
 • suopöllö (suomi)
 • jorduggla (ruotsi)
 • Short-eared Owl (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.29072
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
 • BirdLife-kategoria A (ilm. luonnonvaraisena tavattu ainakin kerran v. 1949 jälkeen)
 • Säännöllinen pesijä
Hallinnolliset lajitiedot
 • EU:n lintudirektiivin I-liite ?
 • CITES-sopimus, liite II ?
 • EU-lainsäädäntö koskien CITES-sopimusta, liite A ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 LC – Elinvoimaiset
 • 2015 LC – Elinvoimaiset
 • 2010 LC – Elinvoimaiset
 • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
 • Jari Valkama
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
 • Linnut
 • Petolinnut ja pöllöt
 • Pöllöt