PyyTetrastes bonasia

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Tetrastes bonasia
Auktorit
(Linnaeus, 1758)
Yleiskieliset nimet
 • pyy (suomi)
 • järpe (ruotsi)
 • Hazel Grouse (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.26931
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • EU:n lintudirektiivin II/B-liite ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo. ?
 • EU:n lintudirektiivin I-liite ?
 • Riistalintu (Metsästyslaki 1993/615) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 VU – Vaarantuneet
 • 2015 LC – Elinvoimaiset
 • 2010 LC – Elinvoimaiset
 • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
 • Jari Valkama
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
 • Linnut