Leväviuhkamato Fabricia stellaris

Yleiskuvaus

Pieni liejuputkessa elävä monisukasmato.
Leväviuhkamato on noin 5 mm mittainen, sukasellinen, ohut monisukasmato. Madon päässä on huiskumainen lonkerokruunu, jonka lonkerot ovat haaroittuvia viuhkoja. Lonkerokruununsa näytteen käsittelyssä menettäneet yksilöt saattavat muistuttaa harvasukasmadon pätkiä. Takapäässä erottuu useimmiten kaksi selvää tummaa silmäpistettä, lonkerokruunun tyvellä on myös huonommin erottuvat silmät.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Vesieliöiden lajintunnistus - Pohjaeläimet CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Suomesta yhteensä
havaintoa
?
ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Fabricia stellaris
Auktorit
(Müller, 1774)
Yleiskieliset nimet
  • leväviuhkamato (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.212153
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • Vakiintunut
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 LC – Elinvoimaiset
  • 2010 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
  • Risto Väinölä
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Madot
  • Nivelmadot
  • Monisukasmadot