Vesilintulaskenta

Tämä on Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) Linnustonseurannan vesilintulaskentojen havaintojen ilmoitusjärjestelmä. Täällä voit tarkastella laskentakohteiden sijaintia ja tietoja, ilmoittaa laskennan havainnot ja tarkastella laskentojen tuloksia. Ohjeita vesilintulaskennan tekemiseen löydät Linnustonseurannan sivuilta osoitteesta https://www.luomus.fi/fi/vesilintulaskenta

Luken ja Luomuksen laskentakohteisiin tallennettuja havaintoja käsitellään eri tavoin:

Luken kohteiden havainnot

 • näkyvät Laji.fi:ssa karkeistettuina
 • ovat Luken omistuksessa

Luomuksen kohteiden havainnot

 • näkyvät Laji.fi:ssa tarkkoina ja ovat käytettävissä Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssillä
 • ovat havainnoijan omistuksessa

Laskentatietojen palauttamisen 10 kohdan pikaohje:

1. Valitse oikeasta yläkulmasta Kirjaudu/Rekisteröidy. Tulosten ilmoittaminen vaatii kirjautumisen.

2. Kirjauduttuasi, valitse vasemmasta sivupalkista joko Parilaskenta tai Poikuelaskenta riippuen siitä, kumman tietoja ilmoitat.

3. Molemmissa tapauksissa avautuu sivu, jolta voit valita oman laskentakohteesi olemassa olevien laskentakohteiden luettelosta. Luettelon kohteita voit suodattaa kirjoittamalla hakusanan tyhjään kenttään, jossa lukee himmeällä Rajaa. Valittuasi kohteen listasta, kohteen sijainti näkyy listan oikealle puolelle avautuvalla kartalla. Pääset ilmoittamaan laskentatietoja kohteelta painamalla Käytä tätä kohdetta -painiketta.

4.  Havaintojen ilmoitussivulla näet kohteen nimen lomakkeen yläosassa. Aluksi ilmoitetaan kohteen perustiedot ja lopuksi varsinaiset havainnot. Pakolliset tiedot on merkitty asteriskilla. Saat lisäohjeita ?-kuvakkeista. Ensimmäisenä tulee syöttää tiedot laskijoista, laskentapäivämäärästä ja kellonajoista sekä sääoloista kyseisellä kohteella. Valitse myös, kummalta laskentakerralta ilmoitat havaintoja.

5. Oletuksena on, että olet ilmoittamassa kaikki havainnot vesilinnuista, mutta mikäli haluat ilmoittaa kaikki havainnot myös jostain toisesta lajiryhmästä, voit valita lajiryhmän valikosta (esimerkiksi kahlaajat tai lokit). Kirjaa myös, käytitkö laskennassa venettä, kiikaria tai kaukoputkea.

6. Vasemmassa laidassa olevassa karttatyökalussa on merkittynä laskentapisteen sijainti. Mikäli kohde puuttuu lisää laskentapiste(et). Karttatyökalulla piirretty kohteen laskentasektori päivittää automaattisesti pinta-ala-tiedon lomakkeelle. Rantaviivan pituustiedon voi mitata Lajitietokeskuksen karttatyökalulla: https://laji.fi/map. Voit myös kirjoittaa laskennasta lisätietoja tai lisätä kuvan laskentakohteesta.

7. Ilmoita lomakkeella laskennan havainnot. Parilaskennassa ilmoita yhden lajin havainnot yhdelle riville. Poikuelaskennassa puolestaan kukin poikuehavainto tulee omalle riville. Katso havaintojen ilmoittamisen esimerkit ?-kuvakkeesta. Mikäli olet laskenut myös muiden lajiryhmien yksilöt kuten lokit, niin ilmoita nämä lajit tässä kohdassa.

8. Valitsemalla ”Haluatko tehdä omia tulkintoja parimääristä?” kohdassa Kyllä näet havaintoihisi perustuvat automaattiset parimäärätulkinnat ja voit tarvittaessa hyviin syihin perustuen tehdä muutoksia tulkintoihin.

9. Vesilintuhavaintojen jälkeen voit ilmoittaa tietoja myös muista luontohavainnoista kohdassa ”Laskennan ulkopuoliset havainnot”. Tässä voit ilmoittaa tietoja linnuista, joista et ole laskenut kaikkia lajeja tai muista lajiryhmistä kuten petolinnuista tai nisäkkäistä.

10. Kun olet täyttänyt kaikki lomakkeen kentät, paina lopuksi Tallenna havainnot. Järjestelmä käy tämän jälkeen automaattisesti tiedot läpi. Mikäli puutteita tai epäselvyyksiä ilmenee, tarkista ja korjaa mahdolliset virheet ja paina uudestaan Tallenna havainnot. Voit muokata tallennettua havaintoerää Omat havaintoeräni -kohdasta.

Mikäli sinulla on ongelmia järjestelmän käytön kanssa, ota ensisijaisesti yhteyttä osoitteeseen linnustonseuranta@luomus.fi.

Havaintojen ilmoittaminen

 1. Kohteen valinta
 2. Havaintojen ilmoitus
 3. Parihavaintojen ilmoitus
 4. Havaintojen kirjaaminen
 5. Vesilintupoikueiden havainnot
 6. Tallennus
 7. Havaintoerän muokkaus

1) Kohteen valinta

Listan kohteita voi suodattaa kirjoittamalla hakusanan tyhjään kenttään, jossa lukee himmeällä Rajaa (esimerkiksi kohteen kunta, nimi tai kohdenumero). Järjestelmä rajaa näytille vain hakusanaa vastaavat kohteet. Listan kohteita voi myös järjestää numero- tai aakkosjärjestykseen eri otsikkojen avulla painamalla hiirellä otsikkoa. Kun olet valinnut hiirellä kohteen listasta, niin kohteen sijainti näkyy listan oikealle puolelle avautuvalla kartalla. Pääset ilmoittamaan laskentatietoja kohteelta painamalla painiketta Käytä tätä kohdetta. Pari- ja poikuelaskentojen listoissa näkyvät kaikki kohteet kautta aikain, tarkistathan että olet ilmoittamassa havaintoja oikealta kohteelta.

Jos olet perustamassa uutta vesilintulaskentakohdetta, valitse listan yläpuolelta kohta Luo uusi. Hae avautuvasta kartasta kohteesi sijainti ja lisää kartan oikeassa yläkulmassa olevilla Piirrä viiva tai Lisää nasta -työkaluilla laskentakohteen kierto tai havainnointipiste. Lisää kartan alapuolelle kohteen nimi. Viimeistele uuden kohteen perustaminen painamalla kohtaa Luo kohde vasemmasta alanurkasta. Luotu kohde löytyy tämän jälkeen laskentakohteiden luettelosta. Mikäli vesistöllä on jo aiempi laskentakohde, vältä uuden laskentakohteen luontia. Isoille vesistöille voi kuitenkin perustaa useita laskentakohteita, kunhan laskentasektorit ovat selkeästi erillään.

2) Havaintojen ilmoitus

Vanhojen laskentakohteiden tiedot kuten nimi ja numero on siirretty uuteen järjestelmään automaattisesti edellisestä kyseisen kohteen laskennasta.

Lomakkeella voit siirtyä kentästä toiseen joko hiiren avulla tai pikanäppäimillä. Tabulaattori siirtää kursorin seuraavaan kenttään, havaintoriveillä Alt + nuoli alas/ylös siirtyy seuraavalle/edelliselle riville.

Laskijat

Syötä laskijoiden nimet Laskijat -kenttään, yksi henkilö per kenttä, järjestyksessä: etunimi sukunimi. Jos olet linkittänyt muiden laskijoiden profiilit omaasi (ks. Kaverin lisääminen), voit linkittää havainnot myös heidän Vihko-tileilleen, jolloin he näkevät havainnot omissa havaintoerissään. Huomaathan, että linkitys pitää tehdä ennen havaintojen tallennusta. Jos lisäät Laskijat-kenttään henkilön, joka ei ole kaverisi Vihko-järjestelmässä, nimen vierellä näkyy punainen kolmio. Voit halutessasi salata laskijoiden nimet tai tarkat paikkatiedot julkisilta tulossivuilta. Salausta toivotaan käytettävän vain erityistapauksissa.

Laskentakerta

Valitse, koskeeko laskentapäivämäärä ensimmäistä vai toista laskentakertaa (parilaskenta). Lisälaskenta on tarkoitettu tapauksiin, joissa seurantaa tehdään intensiivisemmin ja samalla kohteella käydään laskemassa useammin kuin kahdesti kevään aikana.

Piste / kierto 1.:

Luomuksen koordinoimissa vesilintulaskennoissa vanha aineisto on paikoin ryhmitelty useiden pisteiden muodostamiksi kohteiksi. Mikäli ilmoitat havaintoja tällaiselta kohteelta, jossa on useita laskentapisteitä, voit siirtyä kohteen sisällä pisteeltä toiselle Edellinen ja Seuraava -painikkeilla. Tämä ei koske Luken koordinoimia kohteita tai uusia perustettavia kohteita.

Laskentapäivämäärä

Kirjoita laskentapäivämäärä tai valitse päivämäärä kalenterista tai pikavalikolla.

Laskennan aloitusaika

Kirjoita kohteen laskennan aloituksen ja lopetuksen kellonajat

Haittasiko sää laskentaa:

Kirjaa haittasiko sää olennaisesti laskentaa kyseisellä kohteella? Oletus valikossa on, että ei haitannut. Mikäli sää kuitenkin haittaisi laskentaa, niin klikkaa solua, jolloin solun tila muuttuu arvoksi Kyllä. Tämän jälkeen avautuvat omat valikot, joissa kysytään haittaisiko tuuli, sade tai sumu/usva laskentaa. Kirjoita kohtaan ”Lisätietoja säästä”, miten muutoin sää haittasi. Esimerkiksi ”Voimakas vastavalo haittasi lahden itäosan näkemistä.”

Vesistötyyppi (habitaatti):

Valitse vetovalikosta vesistötyyppi (habitaatti), joka parhaiten kuvaa laskentakohteen nykyistä elinympäristöä. Jos valitset kohdan Muu, täsmennä elinympäristötietoa alla olevaan Lisätiedot -kenttään (esimerkiksi ”Laskentakohde on joki.”). Vesistötyyppi voi myös muuttua pitkällä aikajänteellä esimerkiksi rehevöitymisen takia. Uusina vesistötyyppeinä on lisätty Umpeenkasvanut/kuivatettu (ei avovettä) ja Rakennetut kosteikot.

Karttatyökalu

Karttatyökalusta löytyy useita toimintoja. Vasemmasta yläkulmasta kolmen päällekkäisen arkin symbolin kohdalta voit valita erilaisia karttapohjia. Oletuksena on mm. Karttapaikasta tuttu maastokartta. Ortokuva-vaihtoehto antaa ilmakuvan kohteesta. Karttapohjavalikon alapuolella olevalla ”Suurennuslasi”-työkalulla voit etsiä kohdetta tämän nimen perusteella. Plus- ja miinus-merkeillä voit lähentää tai loitontaa karttakuvaa (zoomaus sisään tai ulos).

Kartan oikeasta yläkulmasta löydät kolme erilaista piirtotyökalua. Näillä voit piirtää kartalle i) kohteen laskentasektorin, ii) havaintopisteen tai pisteet tai iii) kuljetun kiertolaskennan reitin.

Piirrä monikulmio -työkalulla voit rajata kartalle laskentasektorin, jolta tehdyt havainnot ovat. Aloita sektorin piirtäminen valitsemalla monikulmio-työkalu. Tämän jälkeen klikkaa hiirellä laskenta-alueen reunaa ja rajaa klikkaamalla ja hiirtä liikuttamalla laskenta-alue kartalle. Lopeta sektorin rajaaminen klikkaamalla hiirellä kahdesti. Laskentasektorin piirtämisen jälkeen pinta-alatiedot päivittyvät automaattisesti lomakkeen puolella olevaan Laskentasektorin pinta-ala/ha -kohtaan.

Lisää nasta -työkalulla voit lisätä laskentapisteen (tai pisteitä useamman pisteen kohteessa) kartalle. Voit myös siirtää karttapistettä klikkaamalla sitä hiirellä kahdesti tai painamalla sitä hiiren vasemmalla näppäimellä ja valitse Muokkaa kuvio, jolloin sen ympärille muodostuu katkoviivakehikko. Tällöin voit siirtää pisteen haluamaasi paikkaan valitsemalla sen hiirellä ja pitämällä hiiren näppäin pohjassa siihen asti, kun olet siirtänyt pisteen haluamaasi paikkaan. Voit myös poistaa ylimääräisen pisteen samalla toiminnolla.

Piirrä viiva -työkalulla voit piirtää kyseisellä kohteella kävellyn tai soudetun kiertolaskennan reitin.

Laskentasektorin pinta-ala (ha):

Laskentasektorin pinta-ala lasketaan piirtämällä laskentasektori karttatyökalun monikulmiolla kartalle. Tieto päivittyy automaattisesti sarakkeeseen kuvion piirtämisen jälkeen.

Rantaviivan pituus (m)

Voit ilmoittaa kohteen rantaviivan pituuden metreinä. Matka on mitattavissa Lajitietokeskuksen karttapalvelussa olevalla mittaustyökalulla osoitteessa laji.fi/maps. Karttatyökalun Piirrä viiva -työkalulla piirretään vain kiertolaskennassa kuljettu reitti, ei rantaviivaa.

Vene:

Valitse onko laskennassa käytetty venettä. Oletus on, että ei ole käytetty, mutta voit muuttaa tämän klikkaamalla valikkoa, jolloin solun tila muuttuu arvoksi Kyllä.

Kiikarit:

Valitse onko laskennassa käytetty kiikareita.

Kaukoputki:

Valitse onko laskennassa käytetty kaukoputkea.

Lisätiedot

Kohteen vapaamuotoiseen kuvaukseen voi halutessaan kirjata tarkentavia tietoja laskennan vakiona pysyvästä toteutustavasta, jotka auttavat kohteen laskennan toistamisessa vuosikymmentenkin päästä: esimerkiksi: ”järvi tarkastettu niemen molemmilta puolilta”. Laskennan vapaamuotoiseen kuvaukseen voi taas halutessaan kirjata tietoja juuri kyseiseen laskentaan liittyvistä seikoista, jotka eivät pysy vakiona laskennasta toiseen, esimerkiksi: ”vesikasvillisuus esti näkemisen järven pohjukkaan”.

Valokuvia pisteestä

Voit halutessasi liittää kohteeseen liittyviä valokuvia, jotka tallentuvat osaksi vesilintulaskennan havaintoerää. Kuvat voivat paljastaa mahdollisia pitkäaikaisia muutoksia kohteen kasvillisuudessa ja siten auttaa ymmärtämään kohteen linnustomuutoksia.

3) Parihavaintojen ilmoitus

Lajiryhmät, joista laskit kaikki lajit ja yksilöt:

Valitse ensin ne lajiryhmät, jotka otit laskennassa huomioon riippumatta siitä, havaitsitko laskennassa yhtään lajin yksilöä vai et. Oletuksena on, että laskija laskee vähintään kaikki vesilinnut. Jos et ole valinnut esimerkiksi kahlaajia, mutta ilmoitat lomakkeella taivaanvuohen, järjestelmä olettaa, että tämä on vain satunnaishavainto, etkä ole laskenut kaikkia kahlaajia. Jos kuitenkin olet laskenut kaikki kahlaajat, mutta näit vain taivaanvuohen, valitse Lajiryhmät, joista laskit kaikki lajit ja yksilöt -kohdassa kahlaajien kohdalla Kyllä ja ilmoita taivaanvuohihavaintosi normaaliin tapaan.

Vesilinnut:

Vesilintuihin kuuluvat kyhmyjoutsen, laulujoutsen, metsähanhi, merihanhi, kanadanhanhi, valkoposkihanhi, ristisorsa, haapana, harmaasorsa, tavi, sinisorsa, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, lapasotka, haahka, alli, mustalintu, pilkkasiipi, telkkä, uivelo, tukkakoskelo, isokoskelo, kuikka, kaakkuri, silkkiuikku, härkälintu, mustakurkku-uikku, pikku-uikku, merimetso ja nokikana.

Kahlaajat:

Kahlaajiin kuuluvat kahlaajien lisäksi myös haikarat ja rantakanat (poislukien nokikana): harmaahaikara, jalohaikara, kaulushaikara, luhtakana, luhtahuitti, pikkuhuitti, liejukana, ruisrääkkä, kurki, meriharakka, kapustarinta, töyhtöhyyppä, pikkutylli, tylli, isokuovi, pikkukuovi, mustapyrstökuiri, lapinsirri, suosirri, jänkäsirriäinen, suokukko, rantasipi, metsäviklo, mustaviklo, valkoviklo, lampiviklo, liro, punajalkaviklo, jänkäkurppa, taivaanvuohi ja heinäkurppa.

Lokkilinnut

Lokkilintuihin kuuluvat lokit ja tiirat: pikkutiira, räyskä, mustatiira, kalatiira, lapintiira, pikkulokki, naurulokki, kalalokki, selkälokki, harmaalokki ja merilokki.

Varpuslinnut

Varpuslinnuista laskettaviin kuuluvat rantojen lajit västäräkki, ruokokerttunen, rytikerttunen, viitakerttunen, luhtakerttunen, rastaskerttunen ja pajusirkku, mutta muidenkin lajien tietoja saa ilmoittaa.

Sammakkoeläimet

Sammakkoeläimiin kuuluvat kotoperäiset lajit sammakko (ruskosammakko), viitasammakko, rupikonna, manteri (entinen vesilisko), rupimanteri (entinen rupilisko) sekä satunnaiset lajit vuoristokellosammakko, viherkonna, euroopanlehtisammakko, ruokasammakko (syötävä sammakko), pikkuvihersammakko (lessonansammakko), mölysammakko ja alppimanteri. Lajitunnistukseen (mm. ääntelyyn) voi tutustua lajitietokeskuksen sammakkoeläinten ja matelijoiden levinneisyyskartoitussivulta: https://laji.fi/theme/herpetology

4) Havaintojen kirjaaminen

Kirjoita laji (Parihavainnot)

Lisää kohteen parilaskentahavainnot laji kerrallaan. Kirjaa kaikki yhden lajin havainnot samalta kohteelta yhdelle riville. Parihavainnot kohdassa voit ilmoittaa havaintoja vain niistä lajiryhmistä, jotka olet aikaisemmin valinnut kohdassa Lajiryhmät, joista laskit kaikki lajit ja yksilöt. Muut lajihavainnot tulee kirjata kohtaan Laskennan ulkopuoliset havainnot.

Kirjoita vasemmanpuolimmaiseen sarakkeeseen lajin nimi. Järjestelmässä on automaattinen nimentunnistin eli jos esimerkiksi aloitat kirjoittamaan ”sini…”, niin järjestelmä tarjoaa sinisorsa-vaihtoehtoa. Valitse oikea laji. Mikäli lajinimisarakkeessa on oikeassa reunassa kolmio, järjestelmä ei ole tunnistanut lajinimeä ja havaintoerää ei voi tallentaa. Vastaavasti vihreä V-merkki tarkoittaa, että lajinimi on tunnistettu järjestelmän puolesta.

Havainnot (Parihavainnot)

Kirjoita havainnot erottaen ryhmät pilkuilla. Käytä koiraista k ja naaraista n merkintöjä; sukupuolelleen tunnistamattomat kirjataan pelkillä numeroilla.

Esimerkiksi kn, 2k, n, 3, 3k2n tarkoittaa seuraavia ryhmiä: pari, kaksi koirasta, naaras, kolme sukupuolelleen tunnistamatonta, kolme koirasta ja kaksi naarasta. Huom. 2kn tarkoittaa 2 koirasta ja 1 naaras ja 2k2n tarkoittaa kahta paria. Mikäli ryhmässä oli sekä sukupuolelleen tunnistettuja että tunnistamattomia lintuja, erottele tunnistamattomat pilkulla sukupuolelleen tunnistetuista.

Nuoret telkkäkoiraat tulee ilmoittaa vain lisätiedot kenttään, jotta nämä pesimättömät linnut eivät tule tulkituksi pareiksi.

Lisätiedot (Parihavainnot)

Lisätiedot kohtaan voit kirjata yksityiskohtaisempia tietoja havainnoista, esimerkiksi

- joutsenparin toinen emo hautomassa

- silkkiuikuilla yhteensä kymmenen hautovaa emoa

- Lisäksi 2 nuorta telkkäkoirasta

Haluatko tehdä omia tulkintoja parimääristä?

Järjestelmä tekee yleisesti käytössä olevien kriteereiden perusteella havainnoista parimäärätulkinnan. Jos haluat nähdä havaintojesi pohjalta tehdyn parimäärätulkinnan tai perustellusta syystä muuttaa tätä tulkintaan, valitse tässä Kyllä. Tällöin parihavaintoriville ilmestyy lisäsarakkeita, joihin voit lisätä omat tulkintasi.

Omatulkinta/pareja (Parihavainnot)

Omatulkinta/pareja -sarakkeeseen voit kirjata oman tulkintasi parimäärästä havaintojen perusteella. Tämä tulee perustella, jollakin Perustelut omalle tulkinnalle -valikon vaihtoehdolla.

Perustelut omalle tulkinnalle:

Jos olet tehnyt lajin havainnoista oman parimäärätulkinnan, niin valitse jokin valikossa oleva perustelu, miksi olet poikennut automaattisesta tulkinnasta.  Jos valitsit Muu perustelu – mikä? niin lisää perustelu lajin Lisätiedot-kenttään.

Tee tulkinta tämän laskennan perusteella:

Mikäli parimäärätulkinta tulisi tehdä kyseisen lajin kohdalla yleisistä ohjeista poiketen tällä laskentakerralla valitse Kyllä. Ohjeista poikkeava tulkinta tulee perustella kohdassa Perustelut omalle tulkinnalle.

Laskennan ulkopuoliset havainnot:

Laskennan ulkopuoliset havainnot sisältävät havaintoja lajiryhmistä, joista et ole laskenut kohdan Lajiryhmät, joista laskit kaikki lajit ja yksilöt perusteella kaikkia lajeja. Lisäksi voit ilmoittaa havaintoja myös muista lajiryhmistä, kuten petolinnuista, nisäkkäistä tai kasveista.

5) Vesilintupoikueiden havainnot

Kirjoita laji (Vesilintupoikueet)

Lähtökohtaisesti poikuelaskennoissa lasketaan kaikki vesilinnut-ryhmään kuuluvien lajien poikueet. Lisää laskentakohteen poikuehavainnot laji ja rivi kerrallaan. Ilmoita kunkin poikuehavainnon kaikki tiedot yhdellä rivillä. Lisärivejä saat painamalla Lisää havainto –painiketta.

Kirjoita vasemmanpuolimmaiseen sarakkeeseen lajin nimi. Järjestelmässä on automaattinen nimentunnistin eli jos esimerkiksi aloitat kirjoittamaan ”sini…”, niin järjestelmä tarjoaa sinisorsa-vaihtoehtoa. Valitse oikea laji. Mikäli lajinimisarakkeessa on oikeassa reunassa kolmio, järjestelmä ei ole tunnistanut lajinimeä ja havaintoerää ei voi tallentaa. Vastaavasti vihreä V-merkki tarkoittaa, että lajinimi on tunnistettu järjestelmän puolesta.

Naaras havaittu (Vesilintupoikueet)

Valitse vetovalikossa onko naaras havaittu poikasten kanssa vai ei, vai koskeeko havainto yksinäistä hätäilevää naarasta, jonka poikaset ovat oletettavasti jossain lähistöllä.

Poikasten lukumäärä ja Lukumäärä tarkka (Vesilintupoikueet)

Kirjoita havaittu poikasten lukumäärä. Lukumäärän tulee olla yksi luku, ei vaihtelumäärä kuten 6–8. Mikäli olet epävarma lukumäärästä, niin valitse Lukumäärä tarkka? -kohdasta Ei.

Poikasten ikäluokka (Vesilintupoikueet)

Valitse vetovalikosta poikueen ikäluokka. Löydät esimerkin telkän poikasten ikäluokista nuorimmasta (luokka 1 eli Ia) vanhimpaan (luokka 7 eli IIIa) täältä: https://www.luomus.fi/fi/vesilintujen-poikuelaskentaohje

Lisätiedot (Vesilintupoikueet)

Lisätiedot-kenttään voit kirjoittaa lisätietoja poikueesta. Esimerkiksi ”Poikaset nukkuivat yhdessä ryppäässä, minkä takia niiden tarkka laskenta ei ollut mahdollista”.

Laskennan ulkopuoliset havainnot (Vesilintupoikueet)

Laskennan ulkopuoliset havainnot sisältävät poikuehavaintoja muista kuin vesilinnuista.  Lisäksi voit ilmoittaa havaintoja myös muista lajiryhmistä, kuten petolinnuista, nisäkkäistä tai kasveista.

6) Tallennus

Kun olet syöttänyt havainnot paina Tallenna havainnot. Jos pakollisia tietoja puuttuu tai niissä on virheitä, tulee lista virheilmoituksista. Korjaa nämä ja tallenna uudelleen.

Jos joudut jättämään laskenna tallennuksen kesken, valitse Tallenna julkaisematta. Tarvittaessa korjaa virheilmoitukset ja tallenna uudelleen. Kun tallennat julkaisematta, havainnot tallentuvat omalle Vihko-tilillesi, mutta eivät välity Linnustonseurantaan tai näy tulospalvelussa.

Jos tallennus jostain syystä epäonnistuu, katso näkyykö tallennusyritys vesilintulaskentasivun vasemmassa sivupalkissa tallentamattomana havaintoeränä. Jos ei näy, älä aloita tallennusta uudestaan vaan ota yhteyttä ja raportoi tilanne (ainakin kohde ja tallennusaika).

7) Havaintoerän muokkaus

Muokataksesi tallentamasi laskennan tietoja, valitse vasemman reunan palkista Omat havaintoeräni. Omat havaintoeräni näytöllä näet tallentamasi havaintoerät ja voit valita Siirry muokkaussivulle. Täällä voit myös julkaista aiemmin vain omalle tilillesi tallentaman laskennan tiedot. Vanhempien laskentatietojen muokkaamiseksi ole yhteydessä Linnustonseurantaan.