Lintuatlaksessa selvitetään lintulajien pesimäaikainen esiintyminen ja pesimävarmuus 10 x 10 neliökilometrin atlasruuduissa. Tällä lomakkeella voit tallentaa atlashavaintoja sekä täydellisiä lajilistoja, ja myös havaintoja muista lajeista kuin linnuista.

Lisätietoja ja ohjeita: lintuatlas.fi

Lintuatlaksen toteuttavat yhteistyössä Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus sekä BirdLife Suomi. Atlashanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.