Ohjeet akvaario- tai terraarioharrastuksen lopettajalle
31.08.2023 09:44 - SaraL

Akvaariot ja terraariot ovat kokonaisia pienoisekosysteemejä. Harrastuksen loppuessa kaikki ekosysteemin osat tulee hävittää asianmukaisesti ja eettisesti. Suurin osa akvaarioissa ja terraariossa pidettävistä lajeista on vieraslajeja, jotka luontoon levitessään voivat aiheuttaa suurta haittaa. Näin on tapahtunut esimerkiksi aurinkoahvenen ja kiehkuravesiruton kohdalla. 

Osa vieraslajilemmikeistä on katsottu niin haitallisiksi, että niiden pitäminen on laissa kiellettyä. Näitä lajeja ovat muun muassa aurinkoahven, punakorvakilpikonna, afrikankynsisammakko, moskiittokala, marmorirapu ja kuningaskäärme. Ennen lain voimaantuloa hankitun lemmikin saa pitää sen kuolemaan asti, mutta uusien hankkiminen on kiellettyä. 

Minkään lemmikin tai muunkaan vieraslajin luontoon päästäminen on laissa kiellettyä. Luontoon päästämisen kielto tulee huomioida myös lemmikkiharrastukseen liittyvien ravintona käytettävien eläinten, kuten hyönteisten, osalta. 

Akvaario- tai terraarioharrastuksen päättäminen on siis suunniteltava huolellisesti myös vieraslajien leviämisen ehkäisyn näkökulmasta. Kokosimme ohjeet harrastuksen eettiseen lopettamiseen. 

Kalat 

 • Mitään eläintä ei koskaan tule vapauttaa luontoon eikä vetää alas vessanpöntöstä!  
 • Tautiriskin vuoksi myöskään akvaariossa ollutta luonnonkalalajia ei saa vapauttaa luontoon. 
 • Kaloille tulee pyrkiä löytämään uusi koti. Tähän voi kysyä apua akvaarioliikkeeltä, akvaarioharrastajien yhdistykseltä tai harrastajien sosiaalisen median ryhmästä. 
 • Jos kotia ei löydy, eläin tulee lopettaa. Eläinten hyvinvointilain mukaan eläin on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla. Eläin on tainnutettava, jos lopettamiseen käytetään menetelmää, joka ei johda välittömästi eläimen kuolemaan. Tainnutusmenetelmän on oltava sellainen, että eläimen tajuttomuus säilyy sen kuolemaan saakka. 
 • Kalan lopetus tapahtuu tainnuttamalla se kovalla iskulla päähän ja varmistamalla kuolema verestämällä kala kidusvaltimo katkaisemalla. Pienikokoiset kalat voi tainnuttaa neilikkaöljyllä (annostus 0.4ml /500ml) ennen kidusvaltimon katkaisua. 
 •  Lopettaminen voidaan suorittaa myös asiantuntevassa akvaarioliikkeessä tai eläinlääkärillä. Tämä on suositeltavaa etenkin, mikäli eläin on kokonsa tai rakenteidensa vuoksi haastava lopettaa kotioloissa. 
 • Kuolleet kalat hävitetään lajittelemalla sekajätteeseen tai hautaamalla maanomistajan luvalla. 

Muut akvaario- ja terraarioeläimet 

 • Muita akvaariossa tai terraariossa pidettäviä eläimiä koskevat vastaavat säännöt kuin kaloja. Niitä ei tule missään olosuhteissa päästää luontoon, niille on pyrittävä löytämään uusi koti ja lopettamisen tulee tapahtua eettisesti tainnuttamalla eläin ensin sopivalla menetelmällä ja sen jälkeen varmistamalla eläimen kuoleman. 
 • Apua uuden kodin hankintaan tai neuvoja sopivaan lopetustapaan kannattaa tiedustella asiantuntevasta eläinliikkeestä tai eläinlajin harrastajilta.  
 • Esimerkiksi Suomen Herpetologinen yhdistys tarjoaa asiantuntevaa tietoa sammakkoeläimistä ja matelijoista, ja tarjoaa apua uuden kodin hankintaan. Linkki yhdistyksen sivuille.

Kasvit 

 • Akvaario- tai terraariokasveja ei saa vetää alas vessanpöntöstä eikä päästää luontoon.  
 • Kasveille voi niin ikään kysellä uutta kotia muilta akvaarioharrastajilta. 
 • Akvaario- ja terraariokasvit lajitellaan polttokelpoiseen sekajätteeseen muun vähäisen vieraslajikasvijätteen tapaan. 

Hiekka 

 • Pienen määrän hiekkaa voi lajitella sekajäteastiaan. Akvaariosta hiekkaa tulee kuitenkin paljon, joten tämä onnistuu vain hyvin pienten akvaarioiden kohdalla. 
 • Akvaarion hiekan voi toimittaa jäteasemalle kiviainesjätteen hinnalla. 
 • Hiekan voi myös kuivattaa ja maanomistajan luvalla hävittää maastoon. Leviävien tautien ja kasvinosien vuoksi hiekka tulee kuivattaa huolellisesti ennen hävitystä ja hävitysalueen tulee sijaita kaukana vesistöstä. Kuivatuksen voi suorittaa levittämällä hiekka pressun päälle ja antaa auringon kuivattaa hiekan.