Laji.fi-portaalissa uutena havaintojen luokitteluvaihtoehdot ja paikan tarkkuustieto kartalla
31.01.2023 15:22 - Eija-Leena Laiho

Laji.fi-portaalin havaintokartta on päivitetty. Havaintokartalla voi nyt tarkastella havaintoja havaintomäärän, havainnon luotettavuuden, uhanalaisuusluokituksen, yksilömäärän tai aineiston tuoreuden mukaan luokiteltuna. Yksittäisten havaintojen visualisoinneissa on mukana nyt myös havainnon paikan tarkkuus.

Havaintokartalla näytetään oletuksena havainnot luokiteltuna havaintojen runsauden mukaan. Luokittelu on värikoodattu sinisestä punaiseen siten, että ne ruudut, joista on vain vähän havaintoja, on merkitty sinisellä ja suurten havaintomäärien ruudut ovat punaisia. Asteikko on nähtävissä kartan oikeassa yläkulmassa.

Voit vaihtaa havaintojen tarkastelutapaa oikeasta yläkulmasta – valittavana ovat: 

  • Havaintomäärä 
  • Havainnon luotettavuus 
  • Uhanalaisuusluokitus 
  • Yksilömäärä 
  • Uusin aineisto

Tältä näyttävät koko Suomen havainnot havainnon luotettavuuden mukaan luokiteltuna:

Jos tarkennat hakuasi siten, että se kattaa korkeintaan 5 000 havaintoa, kartalla näytetään yksittäisten havaintojen paikat. Havainnot on edelleen värikoodattu havaintomäärän mukaan (jos kartalla on valittuna havaintojen luokittelu havaintomäärän mukaan) ja ympyrän reunaviivan ulkoasu kertoo paikan tarkkuuden: yhtenäinen viiva kertoo, että paikan tarkkuus on 1–10 metriä ja katkoviivalla ilmaistaan epätarkempi paikan sijainti – mitä paksumpi katkoviiva on, sitä epätarkempi sijainti. Havainto on merkitty kartalle sen keskipisteeseen ja tarkkuus kertoo siitä, kuinka suuren alueen keskipisteestä on kyse.

Havaintoikonin numero kertoo, kuinka monta havaintoa samasta paikasta on ilmoitettu. Klikkaamalla havaintoikonia sen sisältämien havaintojen tiedot avautuvat taulukkoon kartan alle.

Huomaa myös, että kartan taustakartan ja muut kartalla näytettävät tiedot voi valita kartan vasemmasta yläkulmasta. Karttatasojen läpinäkyvyyttä voi säätää vihreästä palkista. Jos haluat tarkastella pelkkää karttaa, voit myös poistaa havainnot näkyvistä poistamalla ruksin kohdasta "Havainnot".

Lisätietoja eri karttatasoista.