Laji.fi | Suomen Lajitietokeskus

Tiedotteet

Sieniatlas.fi on avattu!

Julkaistu 12.4.2017 - 6:02. — Eija-Leena Laiho Tiedote

Sienilajien levinneisyyden ja uhanalaisuuden selvittäminen on vaikeaa sienten suuren lajimäärän ja lajien määrittämisen vaikeuden vuoksi. Sienitutkimuksen ammattilaisia on lisäksi hyvin pieni joukko, ja heidänkin työajastaan suuri osa kuluu ihan muualla kuin sienimetsissä. Nyt ongelmaan on tulossa ratkaisu viime keväänä käynnistyneen Sieniatlas-hankkeen myötä.

Hankkeen internet-sivusto on nyt avattu osoitteessa sieniatlas.fi

Koneen säätiön rahoittama Sieniatlas-kansalaistiedehanke on yhteistyössä Suomen Lajitietokeskuksen kanssa avannut sienihavaintojen ilmoittamiseen kehitetyn lomakkeen, joka löytyy osoitteesta sieniatlas.fi. Sieniatlaslomake on osa Lajitietokeskuksen Vihko-palvelua, jonka avulla ilmoitetut havainnot tallentuvat kaikkien selattaviksi. Havaintojärjestelmässä voi myös tarkastella muiden tekemiä havaintoja ja esimerkiksi seurata kauden etenemistä uusimpien havaintojen myötä.

Havaintopalvelun kautta Sieniatlas-hanke kerää tietoa kaikkien Suomessa esiintyvien sienilajien levinneisyydestä ja elinympäristövaatimuksista. Samalla hanke jatkaa jo aloitettua harrastajien innostamista työhön esimerkiksi atlasleirien ja muiden tapahtumien avulla. Tarkoitus on tiedonkeruun ohella koota sieniharrastajat yhdeksi suureksi suomalaiseksi sieniperheeksi!

Kun Sieniatlaksen avulla saadaan lisätietoa, voidaan sitä myös yhdistää tutkimukseen uusilla ja osin yllättävilläkin tavoilla. Uskomme esimerkiksi pystyvämme myöhemmässä vaiheessa ennustamaan tiettyjen kiinnostavien sienilajien tuntemattomia kasvupaikkoja tunnettujen kasvupaikkatietojen perusteella. Toisaalta voimme pystyä esimerkiksi arvioimaan nykyistä luotettavammin, mitkä sienilajit ovat erityisen nopeiden suojelutoimien tarpeessa.

Pysyäksesi kartalla Sieniatlaksen kuulumisista sinun kannattaa seurata internetsivuja Sieniatlas.fi ja Facebook.com/sieniatlas. Katso myös ajankohtainen etsintäkuulutuksemme. Kukapa tietää, ehkä juuri sinä voitat Sieniatlaksen ”Tutkimusmatkailija 2017” -palkinnon ja pääset kantamaan palkintopaitaa.

Lisätietoja:

Mika Toivonen, Sieniatlas, Turun yliopiston kasvimuseo, mika.j.toivonen@utu.fi, 044-2135415.

Tea von Bonsdorff, Luomus, Suomen Lajitietokeskus, Sieniatlas, tea.vonbonsdorff@helsinki.fi

Panu Halme, Sieniatlas, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, panu.halme@jyu.fi, 040-8054945

Photos: Ant: Wikimedia User Sandstein CC-BY, Owls: Wikimedia Bent Christensen CC-BY-3.0, Deer: Lynette Schimming Flickr: EOL Images CC-BY-NC-SA-2.0

suomeksi suomeksi på svenska på svenska in English in English

Tervetuloa Suomen Lajitietokeskus -portaalin avoimeen testiympäristöön!

Suomen Lajitietokeskusta, eliölajitiedon kansallista portaalia, rakennetaan Luonnontieteellisen keskusmuseon (LUOMUS) hallinnoimassa hankkeessa vuosina 2015 -2017. Palvelua toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johtaman Envibase-hankkeen osana.

Suomen Lajitietokeskus on valtakunnallinen palvelukokonaisuus, joka tukee lajistoon liittyvää tutkimusta, päätöksentekoa, opetusta ja elinikäistä oppimista. Keskus kokoaa, arkistoi ja välittää kotimaisia elektronisia lajitietoaineistoja sekä tarjoaa näiden visualisointi- ja analysointityökaluja yhdestä portaalista.

Suomen Lajitietokeskus edistää tieteen avoimuutta, tiedon tehokasta löytymistä ja käyttöä tutkimuksessa ja päätöksenteossa sekä tiedon laadunvalvontaa, kuvailua ja kertymistä.

Avoimessa testiympäristössä on tarjolla jo tässä vaiheessa paljon lajitietoa eri eliöryhmistä. Tietoja täydennetään jatkuvasti hankkeen edistyessä. Tämä on vasta ensimmäinen kehitysvaihe, ja portaalin toiminnallisuutta, suorituskykyä ja rakennetta parannetaan hankkeen aikana. Otamme mielellämme vastaan kaiken rakentavan palautteen ja kehittämisehdotuksia, joita voit lähettää sivun alaosasta löytyvään osoitteeseen. Kiitos!

Testipalvelu